Přidejte si tuto stránku do Oblíbených Laddobar Web - Jesus

Úvod

Ukřižování Krista v muzikálu Jesus Christ SuperstarOd 22. července 1994 do 28. června 1998 byla v pražském Divadle Spirála uváděna inscenace Jesus Christ Superstar. Za tuto dobu dosáhla úctyhodného počtu 1288 repríz. Režisér Petr Novotný upravil anglický muzikál, jehož hudbu složil Andrew Lloyd Weber a libreto napsal Tim Rice, do češtiny ho přebásnil Michael Prostějovský. Na této stránce se můžete dozvědět informace o tomto mnoha lidmi vychvalovaném představení.

 

Historie

Roku 1969 přišla takřka neznámá autorská dvojice A. L. Weber a T. Rice s novou skladbou Superstar, předzvěstí nového alba a posléze i muzikálu. Ten měl být vystavěn na příběhu posledních dní Ježíše Krista z Nového zákona. Nejprve bylo toto dílo vydáno na deskách. Jedna z nejdůležitějších věcí byl název, “Jesus” ani “Jesus Christ” nebylo nic nového, nic úderného, teprve v kombinaci s názvem ústřední skladby vzniklo “Jesus Christ Superstar”. Uvedení skladby Superstar vyvolalo hromadné telefonické protesty diváků, kteří se cítili dotčeni ve své víře. Nebyli zdaleka posledními za 30 let existence díla. Většina takovýchto kritiků však představení nikdy neviděla a většinou ani neslyšela celou desku. Oficiální církevní kruhy na celém světě se proti dílu nikdy nevyslovily, často naopak poukazovaly, že Jesus Christ Superstar je zpracováním “knihy knih” prostředky současné generace.

Po uvedení dvojalba se v Americe 12.6.1971 uskutečnila premiéra jevištního provedení. V den premiéry na Broadwayi byly dopředu prodány vstupenky za milión dolarů, což překonalo všechny tehdejší rekordy. Co vlastně přináší Jesus Christ Superstar divákovi na přelomu tisíciletí? Kromě jedinečné hudby nový pohled na tradiční příběh křesťanské víry, příběh člověka, jehož odvrhnou ti, jež je odhodlán spasit, národa, kterému hrozí záhuba v případě odporu proti okupantům, nenaplněné lidské lásky a pokory, stejně jako věčného boje o moc.

Pražskou inscenaci realizovala mladá producentská společnost Musical. V ní spojili své síly tři divadelníci, režisér Petr Novotný, herec Stanislav Aubrecht a světelný výtvarník Jozef Celder. Přípravné akce byly zahájeny 1. prosince 1993, vyvrcholily pěveckými korepeticemi v dubnu. Na ty navázalo osm týdnů každodenních osmihodinových scénických zkoušek. Významný vliv na celkové pojetí pražské inscenace měla volba divadelního prostoru, Divadla Spirály. Působivý prostor kruhové stavby důmyslně využil známý mnichovský scénograf bulharského původu Mihail Tchernaev. Pozvání k účinkování v pražské inscenaci přijala celá řada největších rockových osobností, v čele s představitelem Ježíše Kamilem Střihavkou a Jidáše Danem Bártou. Na hudebním nastudování se podílel tým vynikajících dirigentů, kteří přivedli do orchestru ta nejvýznamnější jména z okruhu českých instrumentalistů. Za první rok svého nepřetržitého uvádění sedmkrát týdně se inscenaci dostalo řady uznání, podobně i mnozí z interpretů byli oceněni nebo nominováni na prestižní ocenění.

 

Verze '97

Ježíš Kristus - Kamil StřihavkaPo tisícém představení se změnila tvář muzikálu. Na první pohled patrnou změnou byly především kostýmy, které vycházely z předkřesťanské Palestiny, volné kalhoty a dlouhé tuniky. Zároveň se změnila choreografie některých výstupech, čemuž se muselo podřídit i libreto, na konci skladby Hosanna se objevila nová sloka:

Ježíš:
Mou píseň pěj, všude ať tu zní!
Jemu, tobě, všem vám, požehnaným.
Vy chudí duchem, bystří, trpící i zdraví,
dojdete království a spasení.
Dav:
Hosanna, hej sanna..

 

Děj

I. díl

Tento příběh sedmi dní začíná Jidášovou připomínkou Ježíšovi ohledně jeho poslání, pokračuje jejich hádkou o hříchu a odpuštění, následně o vzácnou mast. Rada kněží v Jeruzalémě přijímá rozhodnutí o nezbytnosti jeho smrti. Fanatický dav pod vedením Šimona Zélóta vzývá Ježíše, aby se ujal vlády a vedl židovský národ do vzpoury proti Římu. Pilát Pontský sní svůj sen o Ježíšově příchodu a vraždě. Poté, co Ježíš vyžene překupníky z Jeruzalémského chrámu, zjišťuje, že nemá dost sil na uzdravení davu mrzáků, který se k němu vrhá. Marie Magdaléna přemýšlí nad spícím Ježíšem o sobě, lásce a Kristu. Jidáš vidí nebezpečí v římské okupační moci a rozhoduje se zradit Krista, aby zachránil židovský národ.

II. díl

Při Poslední večeři Ježíš předpovídá svou smrt, Petrovo zapření a Jidášovu zradu. Vyhání Jidáše. V zahradě getsemanské Ježíš prosí Boha, aby od něj odňal kalich smrti. Po jeho zatčení ho Petr třikrát zapírá, Ježíš je předveden před Piláta. Ten ho odmítá soudit a předává jeho případ Herodovi. Ten Ježíše žádá, aby mu předvedl nějaký zázrak. Kristovo mlčení jej rozzuří a posílá ho zpět k Pilátovi. Zatím Marie Magdaléna s apoštoly vzpomíná na krásné začátky Ježíšova hnutí. Jidáš, vyděšený tím, co se děje s Kristem, vrací krvavé peníze a páchá sebevraždu. Pilátův soud. Kaifáš se zfanatizovaným davem žádá Kristovu smrt, Pilát prosí Ježíše, aby odvolal. Nakonec se pro zklidnění davu uchýlí k bičování Krista 39 ranami. Pak je Ježíš odsouzen. Jidáš se z výšky 20. století ptá Ježíše, zda jeho smrt měla smysl, či zda byla omylem. Ukřižování...

 

Nahrávky

Jesus Christ Superstar (15 nejdůležitějších čísel muzikálu) - 1 MC nebo 1CD
Jesus Christ Superstar Complete live recording - záznam 200. představení - 2 MC nebo 2 CD

 

Ukázka českého a anglického libreta

Pilátův sen
Dům Piláta Pontského, pondělí ráno: Pilátův sen o Ježíšově příchodu a vraždě

Pilát:Pilát Pontský - Pavel Polák
Já spal a jeden z galilejských
tak vstoupil do mých snů.
Byl úžasný, však výraz štvance měl
a v očích bol a žal.
Na otázku mou, co jej trápí,
jeho pohled zjih’.
Jen se otočil aby mě neslyšel
a tiše v rohu stál.

Pak vstoupil lítý dav
těch bezejmenných těl.
Já se jen zeptat chtěl,
kde k zášti hledat klíč?
Vtom byli všichni pryč.

Vzápětí milióny lidí
propukají v pláč.
Ze smrti toho muže viní mě!
Proč právě mě, zač?

Pilate:
I dreamed I met a Galilean;
A most amazing man.
He had that look you very rarely find:
The haunting, hunted kind.

I asked him to say what had happened,
How it all began.
I asked again, he never said a word.
As if he hadn't heard.

And next, the room was full of wild and angry men.
They seemed to hate this man.
They fell on him, and then
Disappeared again.

Then I saw thousands of millions
Crying for this man.
And then I heard them mentioning my name,
And leaving me the blame.

 

Linky

Anglický Jesus Christ Superstar
Domovská stránka Tima Rice
Download anglického libreta Jesus Christ Superstar [16 kB]

Jidáš Iškariotský - Dan Bárta